Rapporten

Samenwerking met het regulier onderwijs: een handreiking

Gepubliceerd op 22/10/2018 in de categorie van Rapporten

In de vergadering van 28 september 2018 heeft de Politieonderwijsraad de notitie ‘Samenwerking met het regulier onderwijs: een handreiking’ vastgesteld. De handreiking is een antwoord op een adviesvraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op 15 oktober is de handreiking aangeboden aan minister Grapperhaus.

De notitie gaat in op criteria en kritische succesfactoren bij de beoordeling van de aansluiten tussen politieonderwijs en regulier onderwijs.

De, op 23 april 2019, verzonden beleidsreactie van het ministerie treft u hier aan.

182883-Samenwerking-met-regulier-onderwijs-een-handreiking.pdf

Download

192975-Beleidsreactie-JenV-Samenwerking-regulier-onderwijs-Handreiking.pdf

Download

Gespreksnotitie rondetafelgesprek Vaste Kamercommissie JenV – september 2018

Gepubliceerd op 28/09/2018 in de categorie van Rapporten

Op 13 september 2018 is heeft de Vaste Kamercommissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gesproken over de initiatiefnota van het lid Van Dam over ‘Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat’.

De voorzitter van de Politieonderwijsraad, Edith Hooge, heeft aan dit gesprek deelgenomen. Hierbij treft u haar gespreksnotitie voor dit gesprek aan.

Naar een toekomstbestendige politie; Adviesrapport.

Gepubliceerd op 08/06/2018 in de categorie van Rapporten

Het adviesrapport laat een toekomstperspectief zien voor de werving- en opleidingsniveaus van politiefunctionarissen. De Politieonderwijsraad heeft dit rapport op eigen initiatief opgesteld.

Het beeld dat de Raad voor ogen staat is dat het merendeel van de kernfuncties binnen de politie straks worden uitgeoefend door medewerkers met een opleidingen op het niveau associate degree (NLQF 5) of hoger, terwijl dit nu ligt op het niveau mbo3/mbo4 (NLQF 3/4).

Het rapport en de brief aan de minister kunt u hier downloaden.
De beleidsreactie van het ministerie kunt u hier downloaden.
De documenten van bijlage 4 kunt opvragen bij [email protected]

Advies-Naar-een-toekomstbestendige-politie.pdf

Download

182842-Naar-een-toekomstbestendige-politie-brief-minister.pdf

Download

182904-beleidreactie-Naar-een-toekomstbestendige-politie.pdf

Download

Wijze raad is halve daad

Gepubliceerd op 27/03/2018 in de categorie van Rapporten

Dit liber amicorum uitgereikt tijdens het afscheid van Frans Leijnse als voorzitter van de Politieonderwijsraad.
Bespiegelingen over het politieonderwijs bij het afscheid van Frans Leijnse als voorzitter van de Politieonderwijsraad.

Wijze-raad-is-halve-daad-2018.pdf

Download
1 2 3 4 5 10