Rapporten

Definitiestudie instrument bepaling opleidingsbehoeften politiekorpsen

Gepubliceerd op 16/07/2013 in de categorie van Rapporten

In 2005/2006 heeft het Bureau van de Politieonderwijsraad in samenwerking met IVA en PointLogic een studie uitgevoerd voor de verdere ontwikkelingen van een meerjarig personeelsbeleid bij de Nederlandse politie. Het gebruik van scenariostudies en simulaties kunnen meerwaarde bieden bij de oriëntatie op toekomstige ontwikkelingen.

2006-Definitiestudie.pdf

Download
1 8 9 10