Rapporten

Blijven leren en ontwikkelen in het politiedomein

Gepubliceerd op 22/12/2022 in de categorie van Rapporten

Op 22 december 2022 is de eindrapportage verkenning ‘Blijven leren en ontwikkelen in het politiedomein’ aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad heeft op 27 november 2022 het rapport vastgesteld. Met deze verkenning is gekeken naar het begrip Leven Lang Ontwikkelen binnen de politie.

Eindrapport-LLO.pdf

Download

Op zoek naar blauw talent. Motiveren, werven, selecteren en begeleiden gericht op een diverser personeelsbestand.

Gepubliceerd op 18/06/2021 in de categorie van Rapporten

De verkenning ‘Op zoek naar blauw talent. Motiveren, werven, selecteren en begeleiding gericht op een diverser personeelsbestand.’ is op 15 juni aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.

De Politieonderwijsraad heeft deze verkenning in zijn vergadering 27 mei 2021 besproken en goedgekeurd. In deze verkenning behandelt de Raad een aantal recente initiatieven binnen de politie die tot doel hebben mensen, en vooral jongeren met een migratieachtergrond, te interesseren voor een politieopleiding. Er komen initiatieven aan bod die betrekking hebben op de voorbereiding en begeleiding van kandidaten tijden het selectieproces. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om verborgen talenten voor het politieonderwijs aan te boren en de toetreding tot het basispolitieonderwijs te stimuleren.

De beleidsreactie van het ministerie staat hieronder.

213441-Beleidsreactie-Op-Zoek-naar-Blauw-Talent.pdf

Download

213350-Op-zoek-naar-blauw-talent.pdf

Download

Let’s get digital! Een solide basis voor een digitaalvaardige politie

Gepubliceerd op 17/12/2020 in de categorie van Rapporten

Het adviesrapport “Let’s get digital! Een solide basis voor een digitaalvaardige politie” is in de vergadering van 25 november 2020 vastgesteld door de Politieonderwijsraad. Het rapport is op 15 december 2020 naar de minister van Justitie en Veiligheid gestuurd.

Het advies is opgesteld naar aanleiding van de vraag van de minister:
Op welke manier kan digitalisering in het politieonderwijs verder vormgegeven worden en in welke mate dragen digitale ontwikkelingen en innovaties bij aan het politievak?

Het advies is een verkenning van de kennis, vaardigheden en attituden die nodig zijn voor politiemedewerkers om klaar zijn voor de digitalisering in het politievak; voor de digitale werkelijkheid van vandaag, morgen en overmorgen. Het rapport sluit af met 10 aanbevelingen voor verschillende partijen.

Het ministerie heeft op het advies gereageerd door onderstaande beleidsreactie te sturen, dat door het secretariaat van de Politieonderwijsraad is ontvangen op 20 augustus 2021.

213357-Beleidsreactie-Lets-get-digital.pdf

Download

203240-Lets-Get-Digital-Adviesrapport.pdf

Download

Verkenning politievakwerk met een Associate degree

Gepubliceerd op 17/01/2020 in de categorie van Rapporten

Deze verkenning geeft toelichting op:

  • welke kenmerken heeft de Associate degree (Ad),
  • welke opleidingsvarianten zijn er voor deze graad,
  • wat is de doelgroep,
  • wat zijn de ervaringen van afgestudeerden,
  • wat zijn de ervaringen van werkgevers.

Er is gekeken wat dit voor het politieberoepsonderwijs betekent. Er worden voorstellen gedaan aan de stakeholders. Gekeken is hoe de CAO 2018-2020 nader kan worden uitgewerkt. De Politieonderwijsraad hoopt met dit rapport een verheldering van het begrip Ad te hebben gegeven.

Op 23 januari 2020 is het rapport aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.

De beleidsreactie van de minister kunt u downloaden.

203176-Beleidsreactie-AD.pdf

Download

erkenning-Politievakwerk-met-een-Associate-degree.pdf

Download
1 2 3 9