Rapporten

Verkenning politievakwerk met een Associate degree

Gepubliceerd op 17/01/2020 in de categorie van Rapporten

Deze verkenning geeft toelichting op:

  • welke kenmerken heeft de Associate degree (Ad),
  • welke opleidingsvarianten zijn er voor deze graad,
  • wat is de doelgroep,
  • wat zijn de ervaringen van afgestudeerden,
  • wat zijn de ervaringen van werkgevers.

Er is gekeken wat dit voor het politieberoepsonderwijs betekent. Er worden voorstellen gedaan aan de stakeholders. Gekeken is hoe de CAO 2018-2020 nader kan worden uitgewerkt. De Politieonderwijsraad hoopt met dit rapport een verheldering van het begrip Ad te hebben gegeven.

Op 23 januari 2020 is het rapport aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.

De beleidsreactie van de minister kunt u downloaden.

203176-Beleidsreactie-AD.pdf

Download

erkenning-Politievakwerk-met-een-Associate-degree.pdf

Download

De kwalificatiestructuur politieonderwijs: bouwstenen voor de toekomst

Gepubliceerd op 11/12/2018 in de categorie van Rapporten

Het adviesrapport is op 7 december 2018 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.

In dit rapport staan de conclusies, aanbevelingen en voorstellen naar aanleiding van de evaluatie van de kwalificatiestructuur politieonderwijs. De Raad heeft het rapport vastgesteld in de vergadering van 28 september 2018.

De beleidsreactie van het ministerie treft u hieronderaan.

203102-beleidsreactie-JenV-Evaluatie-Kwalificatiestructuur-politieonderwijs.pdf

Download

182908-Eindrapport-Evaluatie-KSP.pdf

Download

Kwalificaties voor executieve politieambtenaren met specifieke inzet

Gepubliceerd op 23/10/2018 in de categorie van Rapporten

In antwoord op de adviesvraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid is op 18 oktober 2018 het advies ‘Kwalificaties voor executieve politieambtenaren met specifieke inzet’ aan minister Grapperhaus aangeboden. De Politieonderwijsraad heeft dit advies in zijn vergadering van 28 september 2018 vastgesteld.

In het advies wordt ingegaan op de behoefte voor het ontwikkelen van kwalificaties en doet daarvoor een aantal suggesties. Een advies over de kwalificatieprofielen en examenvereisten volgen in een later stadium.

U kunt hier ook de beleidsreactie van het ministerie van Justitie en Veiligheid downloaden.

192920-Beleidsreactie-kwalificatie-specifieke-inzet.pdf

Download

182882-Kwalificatie-voor-executieve-politieambtenaren-met-specifieke-inzet.pdf

Download

Werkend leren in het basis politieonderwijs

Gepubliceerd op 22/10/2018 in de categorie van Rapporten

Het Adviesrapport “Werkend leren in het basis politieonderwijs” is op 28 september 2018 vastgesteld in de Politieonderwijsraad. Op 15 oktober 2018 is het rapport aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus.

Het Adviesrapport is opgesteld om te komen tot verbeteringen van het werkend leren binnen de politie, ook in verband met het vervangingsvraagstuk. Daarbij gaat het om de kwaliteit van de leerwerkplek, de kwaliteit van de begeleiding en de varianten voor groepsgewijs werkend leren. In het rapport worden aanbevelingen gedaan aan betrokken partijen.

De beleidsreactie van het ministerie is ontvangen op 16 april 2019. U treft de brief hieronder aan.

182881-Werkend-leren-in-het-basis-politieonderwijs.pdf

Download

192973-Beleidsreactie-JenV-Werkend-leren.pdf

Download
1 2 3 4 10