FAQ

Wie bepaalt het werkprogramma van de Politieonderwijsraad?

Dat doet de Raad zelf, in overleg met de Politie en de Politieacademie.

Wat is de relatie tussen de Politieonderwijsraad en de Politie?

De Politieonderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan, maar is beheersmatig ondergebracht bij de Politie.

Kan de Politieonderwijsraad ingrijpende veranderingen in het politieonderwijs afdwingen?

Nee, de Politieonderwijsraad kan de minister van Justitie en Veiligheid attenderen op de noodzaak van ingrijpende veranderingen en zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. De minister kan de adviezen van de Raad overnemen en daarmee wel veranderingen afdwingen.

Kan de Politieonderwijsraad ingeschakeld worden bij conflicten?

Nee, de Politieonderwijsraad is geen bemiddelingsorgaan.

Wie controleert of de Politieonderwijsraad zijn werk goed doet?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaalt uiteindelijk of de Politieonderwijsraad zijn werk goed doet.

Waar baseert de Politieonderwijsraad zijn adviezen op?

De Politieonderwijsraad heeft een uitgebreid netwerk van contacten uit de Politie, de Politieacademie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de kenniscentra voor het beroepsonderwijs, de wetenschap enzovoort. Deze contacten zijn op allerlei manieren betrokken bij het werk van de Politieonderwijsraad. Ook wordt informatie verkregen uit wetenschappelijk- of beleidsonderzoek dat, al dan niet rechtstreeks, in opdracht van de Politieonderwijsraad is uitgevoerd.

Maakt de Politieonderwijsraad zelf onderwijs?

Nee. Het onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de Politieacademie.(www.politieacademie.nl).

Is de Politieonderwijsraad hetzelfde als de Onderwijsraad?

Nee, beide organisaties hebben vergelijkbare taken. De Politieonderwijsraad houdt zich enkel met het politieonderwijs bezig. De Onderwijsraad houdt zich bezig met het reguliere onderwijs. Het politieonderwijs is ook in een afzonderlijk stelsel ondergebracht, waardoor het takenpakket niet volledig gelijk is. De Politieonderwijsraad kan ook gedeeltelijk vergeleken worden met het SBB (Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), zoals deze in het MBO voor verschillende branches bestaat.

Adviseert de Politieonderwijsraad ook het korps Nationale Politie?

In principe adviseert de Politieonderwijsraad alleen de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad heeft echter ook afstemmingstaken, waarbij de Politie en de Politieacademie een rol spelen. Adviezen die de Politieonderwijsraad aan de minister richt, kunnen interessante informatie voor de politie bieden, maar dat is niet het primaire doel.

Weet de Politieonderwijsraad alles over de politie?

De Politieonderwijsraad heeft veel kennis over de organisatie van de politie en over het werk van de politie in de praktijk, maar is geen vraagbaak over de politie. De kennis die de Politieonderwijsraad over de politie bezit, wordt gebruikt voor de belangrijkste taak van de Raad, namelijk het adviseren over het politieonderwijs aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Waar kan ik dan terecht voor informatie?

Voor informatie over specifieke opleidingen of voor individueel advies kunt u terecht bij de Politieacademie: www.politieacademie.nl. Voor vacatures en opleidingen kunt u terecht op: www.kombijdepolitie.nl. Voor algemene informatie over de politie, zie: www.politie.nl

Kan de Politieonderwijsraad mij een opleiding aanbevelen?

Nee, de Politieonderwijsraad adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over de kaders van het politieonderwijs. Hoewel de Raad weet welke opleidingen deel uitmaken van het politieonderwijs, behoort het niet tot de taak om individueel opleidingsadvies te geven.