Commissie Onderzoek i.o.

Door wetenschappelijk onderzoek kan kennis worden ontwikkeld die de politiepraktijk en het politieonderwijs verbeteren. De Commissie Onderzoek richt zich in het bijzonder op het praktijkgerichte en fundamentele wetenschappelijk onderzoek dat betrekking op heeft op kenmerken en ontwikkelingen van de politiepraktijk, de (politie)arbeidsmarkt en het politieonderwijs.

De commissie Onderzoek heeft als vaste taak om eenmaal per vier jaar het advies voor te bereiden dat de Politieonderwijsraad uitbrengt aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de Strategische Onderzoeksagenda Politie (SOAP).

Doelen

  • bijdragen aan kennisontwikkeling omtrent inrichting, functie en functioneren van de politie;
  • bevorderen van de toepassing van de nieuwe kennis in de politiepraktijk en –onderwijs;
  • bevorderen van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur.

Samenstelling Commissie Onderzoek

De samenstelling van de commissie per 1 januari 2024 is als volgt:

Voorzitter

De heer dr. G.J.A. Baars, directeur NRO

Secretaris

De heer drs. Th. G. Jansen, Raadsadviseur