Commissie Heimelijke kwalificaties

De Commissie Heimelijke kwalificaties richt zich op het deel van de Kwalificatiestructuur Politieonderwijs (KSP) dat om veiligheidsredenen is afgeschermd. Het beoordelen van de afgeschermde kwalificaties en het uitbrengen van advies daarover aan de minister van Justitie en Veiligheid verloopt via een aangepaste route.

Samenstelling Commissie Heimelijke kwalificaties

De samenstelling is per 1 november 2023 is als volgt:

Voorzitter

De heer drs. Th. G. Jansen, Raadsadviseur

Secretaris

Mevrouw M.R. van Bruggen MA, Raadsadviseur

Leden van de commissie zijn afkomstig van Politie, Politieacademie, Openbaar ministerie en politievakbonden. Zij zijn voor het werk gescreend, evenals de secretaris en de voorzitter.