Privacy

De Politieonderwijsraad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Daarbij is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onze leidraad. Uw persoonsgegevens, te weten uw naam, uw e-mailadres en in sommige gevallen: uw telefoonnummer, uw naw-gegevens, de organisatie waar u werkzaam bent en de functie die u daar vervult, worden alleen met uw expliciete toestemming verwerkt. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan noodzakelijk voor het uitoefenen van onze taken.