Vacature voorzitter Politieonderwijsraad

Gepubliceerd op 10/05/2024 in de categorie van Over de raad

De Politieonderwijsraad zoekt een onafhankelijk voorzitter.  Download hier de vacaturetekst.

Vacature-voorzitter-Politieonderwijsraad.pdf

Download

De Politieonderwijsraad

De Politieonderwijsraad is het enige onafhankelijke adviesorgaan van de minister van Justitie en Veiligheid op het gebied van politieonderwijs. Zijn positie en taken zijn bij wet geregeld. De Politieonderwijsraad adviseert de minister, gevraagd en ongevraagd, met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs en de Strategische Onderzoeksagenda Politie. De Politieonderwijsraad maakt daarbij vanzelfsprekend gebruik van de inbreng van de in de Raad vertegenwoordigde stakeholders. Meer in het bijzonder adviseert de Raad over het samenhangend en gedifferentieerd geheel van kwalificaties met betrekking tot het politieonderwijs (de Kwalificatiestructuur Politieonderwijs – KSP) en draagt bij aan de ontwikkeling en het onderhoud daarvan.

De Politieonderwijsraad fungeert daarnaast als een overleg- en afstemmingsorgaan tussen direct en indirecte betrokkenen bij het Nederlandse politieonderwijs. De aandacht in de Politieonderwijsraad gaat in het bijzonder uit naar de relatie tussen de kenmerken en ontwikkelingen van de politiepraktijk, de (politie)arbeidsmarkt en het politieonderwijs, alsook het praktijkgerichte en fundamentele wetenschappelijk onderzoek dat daar betrekking op heeft. Daarbij heeft de relatie met het reguliere middelbaar beroepsonderwijs en het hoger (beroeps)onderwijs steeds de aandacht, evenals de internationale dimensie.

Taken en aandachtpunten

Specifieke taken en aandachtspunten van de Politieonderwijsraad zijn:

  • Bijdragen aan het onderhouden en ontwikkelen van een kwalificatiestructuur, met het oog op de arbeidsmarktontwikkelingen, zowel in nationaal als internationaal verband;
  • Adviseren over de eisen die gesteld worden aan de beroepspraktijkvorming (werkend leren);
  • Aansluiting zoeken tussen het politieonderwijs en het regulier onderwijs;
  • Adviseren over de Strategische Onderzoeksagenda;

Commissies

Onder verantwoordelijkheid van de Raad opereren vier commissies:

  • De commissie Kwalificaties
  • De commissie Onderwijs
  • De commissie Onderzoek
  • De commissie Heimelijke kwalificaties

Samenstelling

De Politieonderwijsraad en de commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de Politie, de Politieacademie, de politievakbonden, het Openbaar Ministerie, de Regioburgemeesters, het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en universiteiten. De Raad heeft een onafhankelijk voorzitter en vicevoorzitter. Raadsleden worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor maximaal twee termijnen van zes jaar.

Wettelijke grondslag

De positie en de taken van de Politieonderwijsraad zijn geregeld in de Politiewet 2012. In hoofdstuk 8 van de wet staan de regelingen rond de Politieacademie en de Politieonderwijsraad.