Commissie Onderwijs

In de commissie Onderwijs komen onderwerpen aan de orde, die 'rondom' het politieonderwijs spelen en tot aanpassingen in de kwalificatiedossiers (zie bij de commissie Kwalificaties) kunnen leiden. De commissie is primair bedoeld om de Politieacademie, de Politie en andere belanghebbende de kans te geven om inzichten en beleid te toetsen.

Doelen

 • Platformfunctie: de commissie biedt ruimte voor discussie die niet altijd hoeft te leiden naar een advies aan de minister.
 • Voorbereiden van adviezen en rapportages voor de Raad.
 • Informeel adviseren over externe kwaliteitszorg van de Politieacademie.

Samenstelling Commissie onderwijs

De leden van de Commissie zijn voorgedragen door de leden van de Politieonderwijsraad. De samenstelling is per 1 november 2023 als volgt:

Voorzitter

De heer drs. J.M.J.M. van Deursen, vanuit het middelbaar beroepsonderwijs

Secretaris

De heer drs. A.B.J. Wennekes, Raadsadviseur

Leden

 • Mevrouw drs. M. van den Berg; Politie, Staf Korpsleiding, Directie HRM
 • De heer R. de Boer, Politieacademie, Basis Politieonderwijs
 • Mevrouw mr. A. Bronsvoort, Burgemeester Oost Gelre
 • De heer W. Hamming, Politievakorganisatie ANPV
 • De heer drs. J.W. Meinsma, vanuit het hoger beroepsonderwijs
 • De heer S.A. Mutueel MA - MSc, Politie, Staf Korpsleiding, Sectorhoofd Vakmanschap, Kennis en Innovatie
 • De heer mr. drs. R.L.H. van Tooren, Openbaar ministerie, Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • vacature politievakorganisaties

Adviserende lid

 • De heer drs. A.R. Bonestroo MEd, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's, Programma Politiepersoneel