Commissie Kwalificaties

De commissie Kwalificaties richt zich op de aansluiting van het politieonderwijs op de politiepraktijk. Hiervoor is een kwalificatiestructuur (KSP) ontwikkeld, die onder meer bestaat uit kwalificatiedossiers. De kwalificaties worden ontwikkeld en geactualiseerd op basis van de behoefte van de Politie. De Politieacademie doet hiervoor voorstellen aan de commissie Kwalificaties.

In de kwalificaties komen de vraag van de politiepraktijk en het aanbod vanuit het politieonderwijs samen. Ze vormen de verbinding tussen het politieonderwijs en de politiepraktijk. In de kwalificaties is beschreven welke kennis, houding en vaardigheden vereist zijn voor het betreffende politieberoep, functie, rol of taak. Het adviseren over deze kwalificaties én het onderhoud hiervan aan de Politieonderwijsraad is een kerntaak van de commissie Kwalificaties.

Er zijn 15 kwalificaties voor het basispolitieonderwijs, verdeeld over vijf politieberoepen:

 • Politieagent - (NLQF)-niveau 4 tot en met 7;
 • Rechercheur - (NLQF)-niveau 4 tot en met 7;
 • Wijkagent - (NLQF-)niveau 5 en 6;
 • Politieleider - (NLQF-)niveau 5, 6 en 7;
 • Politiespecialist - niveau 3 en niveau 6.

Daarnaast bevat de kwalificatiestructuur 138 kwalificaties voor het vakspecialistisch politieonderwijs. Dit betreft zowel openbare als afgeschermde kwalificaties.

Tweemaal per jaar stelt de commissie Kwalificaties een voortgangsadvies op voor de minister van Justitie en Veiligheid. Hierin wordt de minister geadviseerd over de ontwikkeling, actualisering en onderhoud van de kwalificaties. Deze Zomer- en Winteradviezen volgen elkaar op en sluiten op elkaar aan (zie Afgeronde projecten).

Samenstelling Commissie Kwalificaties

De leden van de Commissie Kwalificaties zijn voorgedragen door de leden van de Politieonderwijsraad. De samenstelling van de commissie is per 1 april 2024 als volgt:

Voorzitter

vacature

Secretaris

Mevrouw M.R. van Bruggen MA, Raadsadviseur

Leden

 • Mevrouw S.C.C. Appels-Verhulst, Politie, Directie HRM, HR-Ontwikkeling en Onderwijs
 • Mevrouw mr. J.M. Lengers, Openbaar ministerie, Arrondissementsparket Noord-Holland
 • Mevrouw drs. B.A.J. Luttik, Politieacademie, VPO
 • De heer drs. M.A. Öz MSc BBA EMTP , Politievakbond NPB
 • De heer D. den Os, Politie, Eenheidsleiding Den Haag
 • Mevrouw drs. C. Tunissen, Politievakbond Equipe
 • vacature mbo
 • vacature hbo
 • vacature openbaar bestuur

Adviserende leden

 • Mevrouw A. van Gils, Koninklijke Marechaussee, Opleidings- en trainingscentrum
 • Mevrouw drs. A.P.J. van Wanroij, ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's, Programma Politiepersoneel