Publicaties

Medewerkers van het secretariaat hebben op persoonlijke titel bijgedragen aan de volgende publicaties

  • Cahiers Politiestudies 2018-4, 49:149-165. Werkend leren in het Nederlandse basispolitieonderwijs: achtergrond, stand van zaken en ontwikkelingen. Door Sander Wennekes, Theo Jansen en Loek Nieuwenhuis (Hogeschool Arnhem-Nijmegen). Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het basispolitieonderwijs in Nederland is dualisering. Vanuit een aanstelling als politieambtenaar leren aspiranten afwisselend op het onderwijsinstituut en in de beroepspraktijk. Gezien de substantiële omvang van het werkend leren is het van groot belang dat de periode van werkend leren goed verloopt en dat er een goed aansluiting is tussen het instituutsdeel en het praktijkdeel. Maar is het huidige model van werkend leren een houdbaar systeem? Lees hier verder.
  • Cahiers Politiestudies 2018-3, 48: 179-194. Running on empty. Reinvigorating policing through 'what matters'. Door: Auke J. van Dijk, Frank Hoogewoning en Maurice Punch.The difficulties surrounding the cumbersome Dutch reorganization closely reflect problems with police reform in other societies and this refers to common underlying factors and developments ... Lees hier verder.
  • Cahiers Politiestudies 2018-1, 46: 19-32. Dienstverlening in de context van de politie. Door Auke J. van Dijk en Frank Hoogewoning. De Nederlandse politie beschouwt zichzelf als een dienstverlenende organisatie. Hiervan getuigen verschillende beleidsnota's, zoals Visie op dienstverlening uit 2003, Visie op dienstverlening 2007 en het Dienstverleningsconcept Nationale Politie van mei 2012, alsmede een reeks van nadere uitwerkingen op deelterreinen als slachtofferzorg, meldingen en aangiften. ... Lees hier verder.