Kwalificaties Politieonderwijs

Kwalificaties bevatten kennis, vaardigheden en houding waaraan politiemedewerkers moeten voldoen. Alle kwalificaties samen vormen de Kwalificatiestructuur Politieonderwijs (KSP). De kwalificaties worden ontwikkeld en geactualiseerd op basis van de behoefte van de Politie. De Politieacademie doet hiervoor voorstellen aan de commissie Kwalificaties.

In de kwalificaties komen de vraag van de politiepraktijk en het aanbod vanuit het politieonderwijs samen. Ze vormen de verbinding tussen het politieonderwijs en de politiepraktijk. In de kwalificaties is beschreven welke kennis, houding en vaardigheden vereist zijn voor het betreffende politieberoep, functie, rol of taak. Het adviseren over deze kwalificaties én het onderhoud hiervan aan de Politieonderwijsraad is een kerntaak van de commissie Kwalificaties.

Er zijn 15 kwalificaties voor het basispolitieonderwijs, verdeeld over vijf politieberoepen:

  • Politieagent - (NLQF)-niveau 4 tot en met 7;
  • Rechercheur - (NLQF)-niveau 4 tot en met 7;
  • Wijkagent - (NLQF-)niveau 5 en 6;
  • Politieleider - (NLQF-)niveau 5, 6 en 7;
  • Politiespecialist - niveau 3 en niveau 6.

Daarnaast bevat de kwalificatiestructuur 138 kwalificaties voor het vakspecialistisch politieonderwijs. Dit betreft zowel openbare als afgeschermde kwalificaties.

Tweemaal per jaar stelt de commissie Kwalificaties een voortgangsadvies op voor de minister van Justitie en Veiligheid. Hierin wordt de minister geadviseerd over de ontwikkeling, actualisering en onderhoud van de kwalificaties. Deze Zomer- en Winteradviezen volgen elkaar op en sluiten op elkaar aan (zie Afgeronde projecten en adviesrapporten).