Secretariaat

De Politieonderwijsraad beschikt over een secretariaat dat de Raad (en zijn commissies) bijstaat in de uitvoering van zijn wettelijke taken. Het secretariaat is de verbindende helper, raadgever en facilitator met betrekking tot de koers en de toekomst van het politieonderwijs en van wetenschappelijk onderzoek naar het politieonderwijs en de politiepraktijk. Het wil een bijdrage leveren aan kwalitatief goed politieonderwijs, hoogwaardige kennisontwikkeling bij de politie en verankering van de wisselwerking van beroepspraktijk, het bevoegd gezag en het regulier onderwijs met het politieonderwijs. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag.

Werkzaamheden

 • het volgen en verzamelen van informatie over ontwikkelingen binnen het politieonderwijs en het regulier onderwijs;
 • het voorbereiden en opstellen van conceptadviezen, studies, rapportages enz.;
 • het voorbereiden en faciliteren van de vergaderingen van de Politieonderwijsraad en de commissies;
 • het redigeren van teksten van de Politieonderwijsraad en de commissies;
 • het, binnen de beleidskaders, voeren van de financiële administratie van de Politieonderwijsraad;
 • het onderhouden van contacten met relevante interne en externe organisaties.

Medewerkers

Het secretariaat wordt geleid door de algemeen secretaris (secretaris-directeur) en bestaat verder uit raadsadviseurs en een officemanager. De samenstelling is als volgt:

 • De heer dr. F.C. (Frank) Hoogewoning, Secretaris-Directeur
 • Mevrouw M.R. (Martje) van Bruggen MA, Raadsadviseur / Secretaris commissie Kwalificaties
 • De heer A.B.J (Sander) Wennekes, Raadsadviseur / Secretaris commissie Onderwijs
 • De heer drs. Th. G (Theo) Jansen, Raadsadviseur / Secretaris Commissie Onderzoek
 • Mevrouw M.B.J (Maria) Klaassen, Officemanager