In deze rubriek staan de Voor- en Najaarsadviezen. In 2018 is de cyclus verandert in Zomer- en Winteradviezen. De Raad stelt twee maal per jaar een advies op over het politieonderwijs. De nadruk ligt op de kwalificatiestructuur. Ook andere verwante onderwerpen kunnen aan de orde komen.

 • Winteradvies 2021

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In het Winteradvies 2021 staat de stand van zaken van de actualisering en de ontwikkeling van de huidige Kwalificatiestructuur Politieonderwij...
  Download
 • Zomeradvies 2021

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Zomeradvies 2021 is in de vergadering van 27 mei 2021 besproken door de Politieonderwijsraad en goedgekeurd om ter vaststelling aan de minister...
  Download
 • Winteradvies 2020

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit Winteradvies is in de vergadering van de Politieonderwijsraad van 25 november 2020 besproken en goedgekeurd. Het advies is op 14 december 2020 ...
  Download
 • Zomeradvies 2020

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Met dit Zomeradvies wordt de minister geïnformeerd over de stand van zaken van diverse onderwerpen, onder andere:Ontwikkelingen rondom de kwal...
  Download
 • Winteradvies 2019

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Op 13 december 2019 is het Winteradvies 2019 naar de  minister van Justitie en Veiligheid verzonden. Hiermee wordt de minister geadviseerd ove...
  Download
 • Zomeradvies 2019

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Zomeradvies 2019 is op 15 juni 2019 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De minister wordt geadviseerd over de actualisatie v...
  Download
 • Winteradvies 2018

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit Winteradvies wordt de minister geadviseerd over:- Actualisatie kwalificatiedossier: Master Tactisch Leidinggeven;- Ontwikkeling nieuw kwalif...
  Download
 • Zomeradvies 2018

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit eerste Zomeradvies adviseert de Politieonderwijsraad de minister van Justitie en Veiligheid over:Actualisatie kwalificatiedossier "Assistent...
  Download
 • Najaarsadvies 2017

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit Najaarsadvies is op 29 september 2017 aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. In het advies wordt de minister gevraagd om v...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2017

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit Voorjaarsadvies wordt de minister geïnformeerd over de stand van zaken van diverse onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen is er ...
  Download