Nieuws

Politieonderwijsraad ontvangt boeken uit de collectie-Punch
De Politieonderwijsraad beschikt over een bescheiden bibliotheek met literatuur op het gebied van politie, (politie)onderwijs, leiderschap en management. Daarin hebben de onder meer de publicaties van Politie & Wetenschap en de Cahiers Politiestudies een plek gevonden.

Dr. Maurice Punch, internationaal vermaard politie-onderzoeker, heeft onlangs een groot aantal boeken uit zijn collectie overgedragen aan deze bibliotheek. Het gaat vooral om Engelstalige werken van vooraanstaande Britse en Amerikaanse politiesociologen als Reiner, Bayley, Manning en Newburn alsook om criminologische handboeken en monografieën.

De schenking van Dr. Punch voegt een internationale dimensie toe aan de collectie van de Raad en het secretariaat prijst zich gelukkig deze standaardwerken onder handbereik te hebben.

-------------------------------------------------

SMV-prijs

Op 21 februari 2019 heeft de directeur van de Stichting Maatschappij en Veiligheid de publicatieprijs aan de heren Auke van Dijk, Frank Hoogewoning en Maurice Punch uitgereikt voor hun publicatie "What matters in policing? Change, values and leadership in turbulent times." (ISBN 9781447326922)

------------------------------------------------ 

Seminar en Openbare Les

Op 14 februari 2019 heeft een seminar over "Opleiding en onderwijs van Politie" plaatsgevonden. Tijdens dit seminar heeft bijzonder lector Henk Huisjes een openbare les gegeven over "Kennistransfer: Schaal, Infrastructuur en Didactiek".
De documentatie van deze les kunt u hier downloaden. 

 

 

Laatste publicaties