Nieuws

De Politieonderwijsraad is een wettelijk adviesorgaan van de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad adviseert de minister, zowel gevraagd als ongevraagd, ten behoeve van het regeringsbeleid met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs. De Politieonderwijsraad maakt daarbij gebruik van de inbreng van de Politieacademie, de Politie en andere stakeholders van het politieonderwijs en het regulier onderwijs. De Politieonderwijsraad is tevens een overleg- en afstemmingsorgaan tussen direct en indirect betrokkenen bij het politieonderwijs. De Raad wordt ondersteund door een secretariaat.

Laatste publicaties