Nieuws

Save-the-date

Naar aanleiding van het verschijnen van Cahiers Politiestudies (nummer 49) over "Opleiding en onderwijs van Politie" is er op 14 februari 2019 een seminar over dit thema. Gelijktijdig houdt bijzonder lector Henk Huisjes een openbare les over "Kennistransfer".

Inschrijven kunt u via de link in de flyer.

------------------------------------------------------------------------------------

Save-the-date

Op 20 maart 2019 houdt de Politieonderwijsraad een studiedag: "Verkennen van flexibel(er) opsporingsonderwijs"

Tijdens deze studiedag komen verschillende thema's aan bod: flexibilisering van het politieonderwijs, blended learning, slimme leerroutes en dergelijke. Diverse sprekers uit het regulier onderwijs en het politieonderwijs gaan in op actuele ontwikkelingen rond het leren.

Nadere informatie over het programma en inschrijving volgt.

Laatste publicaties