Nieuws

Law Enforcement and Public Health (LEPH)
is een relatief nieuw internationaal aandachtsgebied. Het behelst het naar elkaar toegroeien van de werelden van politie - met name de basispolitiezorg - gemeentelijk toezicht, GGD, GGZ, brandweer en andere uitvoerders in de frontlinie van de samenleving. Eind 2019 verscheen een Engelstalig overzicht van de hand van Maurice Punch. Het geeft een indruk van de veelheid en verscheidenheid aan initiatieven en situaties die vallen onder de noemer LEPH. Reden genoeg voor het secretariaat van de Politieonderwijsraad om het boek onder de aandacht te brengen van de leden van de Raad en zijn commissies. Klik hier om te downloaden.

 

------------------------------------------------- 

Beleidsreacties

Van het ministerie Justitie en Veiligheid zijn op onderstaande adviezen de beleidsreacties ontvangen. U treft de reacties aan bij de desbetreffende adviezen:

 

-------------------------------------------------

Politieonderwijsraad ontvangt boeken uit de collectie-Punch

De Politieonderwijsraad beschikt over een bescheiden bibliotheek met literatuur op het gebied van politie, (politie)onderwijs, leiderschap en management. Daarin hebben de onder meer de publicaties van Politie & Wetenschap en de Cahiers Politiestudies een plek gevonden.

Dr. Maurice Punch, internationaal vermaard politie-onderzoeker, heeft onlangs een groot aantal boeken uit zijn collectie overgedragen aan deze bibliotheek. Het gaat vooral om Engelstalige werken van vooraanstaande Britse en Amerikaanse politiesociologen als Reiner, Bayley, Manning en Newburn alsook om criminologische handboeken en monografieën.

De schenking van Dr. Punch voegt een internationale dimensie toe aan de collectie van de Raad en het secretariaat prijst zich gelukkig deze standaardwerken onder handbereik te hebben.

-------------------------------------------------

 

 

 

Laatste publicaties