Politieonderwijsraad

De Politieonderwijsraad is een adviesorgaan, waarvan de positie en taken zijn geregeld in de Wet op het LSOP en het politieonderwijs (zie art 19, 20 en 21). Deze wet is op 1 april 2003 in werking getreden en gepubliceerd in het Staatsblad 52 van 18 februari 2003.

De Raad adviseert de minister van Veiligheid en Justitie (gevraagd en ongevraagd) over het Nederlandse politieonderwijs. Tevens fungeert de Politieonderwijsraad als een afstemmingsorgaan tussen direct en indirecte betrokkenen bij het Nederlandse politieonderwijs. De Raad is breed samengesteld met belanghouders uit het korps Nationale Politie, de Politieacademie, de politievakbonden, het Openbaar Ministerie, het Openbaar Bestuur, het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en universiteiten. De Raad kent een onafhankelijke voorzitter die voor maximaal twee maal vier jaar wordt benoemd. Alle benoemingen van de onafhankelijke voorzitter en de leden zijn bij Koninklijk Besluit. De Raad wordt ondersteund door een Bureau, dat wordt geleid door de secretaris van de Raad.

De aandacht in de Politieonderwijsraad gaat in het bijzonder uit naar de relatie tussen de behoefte aan politiepersoneel (zowel kwantitatief als kwalitatief) en het aanbod aan politieopleidingen om aan deze behoefte te voldoen. Het snijvlak waar deze vraag en het aanbod samenkomen staat voor de Raad centraal. Om tot een afgewogen advies te komen heeft de Raad drie commissies tot zijn beschikking. Hierdoor beschikt de Raad over grondige analyses en kan de Raad vanuit verschillende disciplines en dimensies (ook internationaal) tot oordeelsvorming komen.