Welkom bij de Politieonderwijsraad

Welkom bij de Politieonderwijsraad

Over de Politieonderwijsraad

De Politieonderwijsraad is een wettelijk adviesorgaan van de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad adviseert de minister, zowel gevraagd als ongevraagd, met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs. De Politieonderwijsraad maakt daarbij gebruik van de inbreng van de Politieacademie, de Politie en andere stakeholders van het politieonderwijs en het regulier onderwijs. De Politieonderwijsraad is tevens een overleg- en afstemmingsorgaan tussen direct en indirect betrokkenen bij het politieonderwijs. De Raad wordt ondersteund door een secretariaat.

Veelgestelde vragen

Wie bepaalt het werkprogramma van de Politieonderwijsraad?

Dat doet de Raad zelf, in overleg met de Politie en de Politieacademie.

Wat is de relatie tussen de Politieonderwijsraad en de Politie?

De Politieonderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan, maar is beheersmatig ondergebracht bij de Politie.

Kan de Politieonderwijsraad ingrijpende veranderingen in het politieonderwijs afdwingen?

Nee, de Politieonderwijsraad kan de minister van Justitie en Veiligheid attenderen op de noodzaak van ingrijpende veranderingen en zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. De minister kan de adviezen van de Raad overnemen en daarmee wel veranderingen afdwingen.