Nieuws

Verhuizing
Op 20 juni 2019 is het Secretariaat van de Raad verhuisd naar de Koninginnegracht 62, 2514 AG Den Haag.
De telefoonnummers en de e-mailadressen van de medewerkers blijven onveranderd.

 

-------------------------------------------------

Beleidsreacties
Van het ministerie Justitie en Veiligheid zijn op onderstaande adviezen de beleidsreacties ontvangen. U treft de reacties aan bij de desbetreffende adviezen:

 

-------------------------------------------------

Politieonderwijsraad ontvangt boeken uit de collectie-Punch

De Politieonderwijsraad beschikt over een bescheiden bibliotheek met literatuur op het gebied van politie, (politie)onderwijs, leiderschap en management. Daarin hebben de onder meer de publicaties van Politie & Wetenschap en de Cahiers Politiestudies een plek gevonden.

Dr. Maurice Punch, internationaal vermaard politie-onderzoeker, heeft onlangs een groot aantal boeken uit zijn collectie overgedragen aan deze bibliotheek. Het gaat vooral om Engelstalige werken van vooraanstaande Britse en Amerikaanse politiesociologen als Reiner, Bayley, Manning en Newburn alsook om criminologische handboeken en monografieën.

De schenking van Dr. Punch voegt een internationale dimensie toe aan de collectie van de Raad en het secretariaat prijst zich gelukkig deze standaardwerken onder handbereik te hebben.

-------------------------------------------------

 

 

 

Laatste publicaties