Nieuws

Save-the-date

Naar aanleiding van het verschijnen van Cahiers Politiestudies (nummer 49) over "Opleiding en onderwijs van Politie" is er op 14 februari 2019 een seminar over dit thema. Gelijktijdig houdt bijzonder lector Henk Huisjes een openbare les over "Kennistransfer".

Inschrijven kunt u via de link in de flyer.

------------------------------------------------------------------------------------

Verwacht

In 2019 houdt de Politieonderwijsraad een seminar met de werktitel: "Flexibilisering: waarom en waartoe?"

Tijdens het seminar komen verschillende aspecten van flexibilisering van onderwijs aan bod. Onder meer door sprekers uit het regulier onderwijs en het politieonderwijs. Zij gaan in op actuele ontwikkelingen rond het leren en de mogelijke doorwerking daarvan op het politieonderwijs.

Nadere informatie volgt later.

Laatste publicaties