Secretariaat van de Raad

Het secretariaat ondersteunt de Politieonderwijsraad bij het uitvoeren van zijn taken in inhoudelijk, organisatorisch en facilitair opzicht. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag

Werkzaamheden

 • het volgen en verzamelen van informatie over ontwikkelingen binnen het politieonderwijs en het regulier onderwijs;
 • het voorbereiden en opstellen van conceptadviezen, studies, rapportages enz.;
 • het voorbereiden en faciliteren van de vergaderingen van de Politieonderwijsraad en de commissies;
 • het redigeren van teksten van de Politieonderwijsraad en de commissies;
 • het voorbereiden en ondersteunen van uitbesteding en begeleiding van onderzoek en de publicatie van de resultaten daarvan;
 • het, binnen de beleidskaders, voeren van de financiële administratie van de Politieonderwijsraad;
 • het onderhouden van contacten met relevante interne en externe organisaties.

Samenstelling

Het secretariaat wordt geleid door de algemeen secretaris en bestaat verder uit beleidsadviseurs en een officemanager. De samenstelling is als volgt:

 • Frank  Hoogewoning, Secretaris-Directeur
 • Theo Jansen, Raadsadviseur
 • Sander Wennekes, Raadsadviseur / secretaris commissie Onderwijs
 • Martje van Bruggen , Raadsadviseur / secretaris commissie KSP
 • Maria Klaassen, Officemanager

Ten behoeve van de Commissie Kennis en Onderzoek zijn werkzaam:

 • Annemieke Venderbosch, Programmamanager Onderzoek / secretaris commissie Kennis en Onderzoek
 • Maarten Bollen, Procesmanager Onderzoek
 • Adriaan Rottenberg, Procesmanager Onderzoek
 • Seran de Leede, Procesmanger Onderzoek
 • Monique van Nieuwenburg, Programmacoördinator Onderzoek