Leden

De samenstelling per 1 februari 2018 is als volgt:

Voorzitter
Mevrouw prof. dr. E.H Hooge, Professor Boards and Governance in Education TIAS

Ambtelijk secretaris
De heer dr. F.C. Hoogewoning 

Leden

 • Mevrouw drs. M.H.C. Barendse, namens de politievakorganisaties, voorzitter VHMP
 • De heer prof. mr. dr. M.J. Cohen, toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • Mevrouw J.C.J. Ekelmans, namens de Politie, politiechef Eenheid Zeeland-West-Brabant 
 • De heer mr. H.P. van Essen, namens de Politie, plaatsvervangend korpschef
 • De heer drs. E.C.M. de Jaeger, namens het beroepsonderwijs, voorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam; tevens vicevoorzitter
 • Mevrouw drs. K.E. van Kammen, namens de Politieacademie, plaatsvervangend directeur
 • De heer L. Th. C. Kuijs, namens de Politieacademie, directeur
 • De heer P. van Musscher, namens de Politie, politiechef Eenheid Den Haag
 • Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel, namens het hoger onderwijs, lid College van Bestuur Saxion / University of Applied Sciences
 • De heer mr. B.W.J. Steensma, namens het Openbaar Ministerie, hoofdofficier van Justitie van het parket Noord-Holland
 • De heer J. Struijs MA/MMI, namens de politievakorganisaties, voorzitter NPB
 • De heer drs. J. Wienen, namens de burgemeesters, regioburgemeester Noord-Holland

Adviserend lid

 • Mevrouw drs. S.M. Schneider, ministerie Justitie en Veiligheid, programmamanager HRM&O

Presidium
De voorzitter van de Politieonderwijsraad, tevens voorzitter commissie KSP, de vicevoorzitter, tevens voorzitter van de commissie Onderwijs en de voorzitter van de commissie CKO vormen samen het presidium. Het presidium vergadert naar behoefte.