Leden

De samenstelling per 1 november 2022 is als volgt:

Voorzitter
Mevrouw prof. dr. E.H Hooge, TIAS Tilburg University, Hoogleraar Onderwijsbestuur

Secretaris
De heer dr. F.C. Hoogewoning, Secretaris-Directeur

Leden

 • Mevrouw drs. M.H.C. Barendse, namens de Politievakorganisaties, Voorzitter Equipe
 • De heer mr. M.J. Cohen, oud-burgemeester Amsterdam, toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • De heer drs. J.M.J.M. van Deursen, namens het middelbaar beroepsonderwijs
 • Mevrouw J.C.J. Ekelmans, namens de Politie, Lid Korpsleiding
 • Mevrouw drs. K.E. van Kammen, namens de Politieacademie, plaatsvervangend Directeur
 • De heer L. Kok, namens de Politie, Lid Korpsleiding
 • De heer mr. P.H. van Miltenburg EMPM, namens de Politieacademie, Directeur
 • De heer P. van Musscher, namens de Politie, Politiechef Eenheid Den Haag
 • De heer J. Struijs MA/MMI, namens de Politievakorganisaties, Voorzitter NPB
 • De heer drs. R.L.H. van Tooren, namens het Openbaar Ministerie, Vicevoorzitter College van Bestuur Studiecentrum Rechtspleging (SSR), vicevoorzitter Politionderwijsraad
 • De heer drs. J. Wienen, namens de burgemeesters, Regioburgemeester Noord-Holland
 • Vacature lid hoger beroepsonderwijs

Adviserend lid

 • Mevrouw drs. S.M. Schneider, ministerie Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's,  Programmamanager Politiepersoneel

Presidium
De voorzitter van de Politieonderwijsraad, tevens voorzitter commissie KSP, de vicevoorzitter, de voorzitter van de commissie Onderwijs en de voorzitter van de commissie CKO vormen samen het presidium. Het presidium vergadert naar behoefte.