Leden

De samenstelling per 1 november 2017 is als volgt:

Voorzitter
De heer prof. dr. F. Leijnse, emeritus hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt Open Universiteit

Ambtelijk secretaris
De heer dr. F.C. Hoogewoning 

Leden

 • De heer R.G.C. Bik, namens de Politie, adviseur korpsleiding
 • De heer prof. mr. dr. M.J. Cohen, toegepast wetenschappelijk onderzoek, tevens vicevoorzitter
 • De heer mr. H.P. van Essen, namens de Politie, plaatsvervangend korpschef
 • Mevrouw mr. E.G.M. Huyzer, namens de Politie, lid korpsleiding
 • De heer drs. E.C.M. de Jaeger, namens het beroepsonderwijs, voorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam
 • Mevrouw drs. K. van Kammen, namens de Politieacademie, plaatsvervangend directeur
 • De heer G. van de Kamp, namens de politievakorganisaties, voorzitter ACP
 • De heer L. Th. C. Kuijs, namens de Politieacademie, directeur
 • Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel, namens het hoger onderwijs, lid College van Bestuur Saxion / University of Applied Sciences
 • De heer mr. B.W.J. Steensma, namens het Openbaar Ministerie, hoofdofficier van Justitie van het parket Noord-Holland
 • De heer J. Struijs MA/MMI, namens de politievakorganisaties, voorzitter NPB
 • De heer drs. J. Wienen, namens de burgemeesters, regioburgemeester Noord-Holland

Adviserende leden

 • De heer mr. R.P. Muizer, ministerie Veiligheid en Justitie, programmamanager HRM&O
 • De heer mr. W.F. Saris MPA, ministerie Veiligheid en Justitie, wnd. Directoraat-Generaal Politie; Portefeuille Middelen

Presidium
De voorzitter van de Politieonderwijsraad,  tevens voorzitter commissie KSP, de vicevoorzitter, tevens voorzitter van de CKO, en de voorzitter van de commissie Onderwijs vormen samen het presidium. Het presidium vergadert naar behoefte.