Leden

De samenstelling per 1 januari 2021 is als volgt:

Voorzitter
Mevrouw prof. dr. E.H Hooge, TIAS Tilburg University, Hoogleraar Onderwijsbestuur

Secretaris
De heer dr. F.C. Hoogewoning, Secretaris-Directeur

Leden

 • Mevrouw drs. M.H.C. Barendse, namens de Politievakorganisaties, Voorzitter Equipe
 • De heer mr. M.J. Cohen, oud-burgemeester Amsterdam, toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • Mevrouw J.C.J. Ekelmans, namens de Politie, Lid Korpsleiding
 • Mevrouw drs. K.E. van Kammen, namens de Politieacademie, plaatsvervangend Directeur
 • De heer L. Kok, namens de Politie, Lid Korpsleiding
 • De heer P. van Musscher, namens de Politie, Politiechef Eenheid Den Haag
 • Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel, namens het hoger onderwijs, Lid College van Bestuur Saxion / University of Applied Sciences
 • De heer J. Struijs MA/MMI, namens de Politievakorganisaties, Voorzitter NPB
 • De heer drs. R.L.H. van Tooren, namens het Openbaar Ministerie, Vicevoorzitter College van Bestuur Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • De heer G.T. den Uyl, namens de Politieacademie, Directeur
 • De heer drs. J. Wienen, namens de burgemeesters, Regioburgemeester Noord-Holland

Adviserend lid

 • Mevrouw drs. S.M. Schneider, ministerie Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's,  Programmamanager Politiepersoneel

Presidium
De voorzitter van de Politieonderwijsraad, tevens voorzitter commissie KSP, de vicevoorzitter, tevens voorzitter van de commissie Onderwijs en de voorzitter van de commissie CKO vormen samen het presidium. Het presidium vergadert naar behoefte.