Samenstelling van de Raad

De Politieonderwijsraad bestaat uit een oneven aantal van hooguit vijftien leden. De Raad heeft een onafhankelijke voorzitter. De leden van de Politieonderwijsraad worden voor zes jaar benoemd per Koninklijk Besluit. Zij kunnen eenmaal, voor een zelfde periode, worden herbenoemd. 

In de Raad hebben zitting:

  • een burgemeester;
  • een lid van de korpsleiding van de Politie;
  • twee Politiechefs;
  • een lid van het Openbaar Ministerie;
  • twee vertegenwoordigers vanuit de politievakorganisaties;
  • een vertegenwoordiger van het beroepsonderwijs;
  • een vertegenwoordiger van het hoger onderwijs;
  • de directeur van de Politieacademie en zijn plaatsvervanger;
  • een onafhankelijk lid dat deskundig is op het terrein van toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De minister van Justitie en Veiligheid kan adviserende leden of waarnemers benoemen.