Commissie Onderwijs 

In de commissie Onderwijs komen een breed scala aan onderwerpen aan de orde, die 'rondom' het politieonderwijs spelen en tot aanpassingen in de kwalificatiedossiers (zie bij de commissie Kwalificatiestructuur) kunnen leiden. De commissie is primair bedoeld om de Politieacademie, de Politie en andere belanghebbende de kans te geven om inzichten en beleid te kunnen toetsen.

Doelen
- Platformfunctie: de commissie biedt ruimte voor discussie die niet hoeven te leiden naar een advies aan de
  minister.
- Voorbereiden van adviezen en rapportages voor de Raad.
- Informeel adviseren over externe kwaliteitszorg van de Politieacademie.

 

Samenstelling Commissie Onderwijs

De leden van de Commissie zijn voorgedragen door de leden van de Politieonderwijsraad.
De samenstelling is per 1 november 2022 als volgt:

Voorzitter
De heer drs. J.M.J.M. van Deursen, middelbaar beroepsonderwijs

Secretaris
De heer drs. A.B.J. Wennekes, Raadsadviseur

Leden 

  • Mevrouw drs. M. van den Berg; Politie, Staf Korpsleiding, Directie HRM
  • De heer R. de Boer, Politieacademie, Basis Politieonderwijs
  • Mevrouw mr. A. Bronvoorst, Burgemeester Oost Gelre
  • Mevrouw S. van Weerdenburg, Politievakbond NPB
  • De heer W. Hamming, Politievakorganisatie ANPV
  • De heer drs. J.W. Meinsma, Saxion Hogeschool
  • De heer S.A. Mutueel MA - MSc, Politie, Staf Korpsleiding, Sectorhoofd Vakmanschap, Kennis en Innovatie
  • De heer mr. drs. R.L.H. van Tooren, Openbaar Ministerie, Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Adviserende leden

  • De heer drs. A.R. Bonestroo MEd, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's, Programma Politiepersoneel