Commissie Onderwijs 

In de commissie Onderwijs komen een breed scala aan onderwerpen aan de orde, die 'rondom' het politieonderwijs spelen en tot aanpassingen in de kwalificatiedossiers (zie bij de commissie Kwalificatiestructuur) kunnen leiden. De commissie is primair bedoeld om de Politieacademie, de Politie en andere belanghebbende de kans te geven om inzichten en beleid te kunnen toetsen.

Doelen
- Platformfunctie: de commissie biedt ruimte voor discussie die niet hoeven te leiden naar een advies aan de
  minister.
- Voorbereiden van adviezen en rapportages voor de Raad.
- Informeel adviseren over externe kwaliteitszorg van de Politieacademie.

Actuele onderwerpen
- het interne stelsel van kwaliteitszorg,
- de kwalificaties voor wijkagenten,
- de (mogelijke) bijdrage van het politieonderwijs aan de doorontwikkeling van politiemensen naar een
  hoger opleidingsniveau,
- een 'leven lang leren' ('éducation permanente'),
- verkenning van de impact van de veranderede instroom op het duale politieonderwijs.

Samenstelling Commissie Onderwijs

De leden van de Commissie zijn voorgedragen door de leden van de Politieonderwijsraad.
De samenstelling is per 1 januari 2021 als volgt:

Voorzitter
De heer drs. J.M.J.M. van Deursen, middelbaar beroepsonderwijs, Voozitter College van Bestuur Aventus

Secretaris
De heer drs. A.B.J. Wennekes, Raadsadviseur

Leden 

  • De heer drs. G. van den Berg MA, Politie, Directie Operatiën, Hoofd Kennis & Innovatie
  • Mevrouw M. van den Berg; Politie, Directie HRM, Coördinerend beleidsadviseur HR IDU/OBT
  • De heer H. Dirkmaat, Politievakbond NPB
  • De heer drs. A.B.A.M. Ederveen, Openbaar Bestuur, Burgemeester Valkenswaard
  • De heer W. Hamming, Politievakorganisatie ANPV
  • Mevrouw M. Luttik, Politieacademie, Vakspecialistisch Politieonderwijs
  • De heer mr. drs. R.L.H. van Tooren, Openbaar Ministerie, Vicevoorzitter College van Bestuur Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
  • Vacature lid hoger beroepsonderwijs

Adviserende leden

  • vacature, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's, Programma Politiepersoneel