Commissie Kwalificatiestructuur Politieonderwijs (KSP)

De commissie KSP richt zich op de aansluiting van het politieonderwijs op de politiepraktijk. Hiervoor is een kwalificatiestructuur ontwikkeld, die onder meer bestaat uit kwalificatiedossiers.
De Politie formuleert de vraag naar opleidingen (zowel kwantitatief als kwalitatief). De Politieacademie ontwikkelt de opleidingen en verzorgt de examinering. 

In de kwalificatiedossiers (KD’s) komen de vraag en het aanbod samen. Ze vormen de verbinding tussen het politieonderwijs en -praktijk. In de KD’s staat informatie over de kwalificatie-eisen voor diploma’s, deeldiploma’s en certificaten. Het adviseren over deze dossiers én het onderhoud hiervan is de kerntaak van de commissie KSP.

Momenteel zijn er twaalf kwalificatiedossiers, verdeeld over drie beroepskolommen:
- Politieman/-vrouw,
- Rechercheur,
- Politiechef
De KD’s omvatten zes NLQF-niveaus (niveau 2 t/m 7).

Tweemaal per jaar stelt de commissie KSP een voortgangsadvies op voor de minister van Justitie en Veiligheid. Hierin wordt de minister geadviseerd over de ontwikkeling, actualisering en onderhoud van de kwalificatiedossiers. De Voor- en Najaarsadviezen volgen elkaar op en sluiten op elkaar aan (zie Adviezen).

Samenstelling Commissie KSP

De leden van de commissie KSP zijn voorgedragen door de leden van de Politieonderwijsraad.
De samenstelling is per 1 februari 2018 als volgt:

Voorzitter
Mevrouw prof. dr. E.H. Hooge

Secretaris
Mevrouw M.R. van Bruggen MA

Leden

 • Mevrouw S.C.C. Appels-Verhulst, Politie, Staf Korpsleiding
 • De heer drs. F.A. Aukema, Politieacademie, Sectorhoofd Staf
 • De heer P. Blankwaard, Gemeente Den Haag, Adviseur Regioburgemeester
 • De heer H. Dirkmaat, Politievakbond NPB
 • Mevrouw drs. M. Kieft, Politieacademie, Staf Onderwijs
 • De heer drs. L. Krook, Politie, Directie Operatiën
 • Mevrouw G. van Leeuwen, Politie Eenheid Midden-Nederland, Hoofd Operatiën
 • Mevrouw mr. A.T. van Nederpelt, Openbaar Ministerie, SSR
 • De heer J. Rondeel, ROC van Amsterdam
 • Mevrouw C. Tunissen, Politievakbond VHMP
 • vacature, (hoger) beroepsonderwijs

Adviserende leden

 • De heer P.T.J. Bakker, Koninklijke Marechaussee, Hoofd Sectie Opleidingen Opleidings- en trainingscentrum 
 • De heer M.A. Nordsiek, Koninklijke Marechaussee, Opleidings- en trainingscentrum 
 • De heer P. Oterdoom, ministerie van Justitie en Veiligheid, Programma HRM & Onderwijs