Commissies

De Politieonderwijsraad kan conform artikel 27 e.v. van het Reglement van Orde besluiten tot het instellen van vaste en tijdelijke commissies en voor de werkwijze daarvan richtlijnen geven. De commissies fungeren als 'voorportaal' voor de Raad. Specifieke onderwerpen worden hier uitgediept en 'voeden' aldus de conceptadviezen die in de Raad worden behandeld.

De Raad heeft besloten om drie vaste commissies in te stellen. De benoeming van de voorzitters, de secretarissen en de leden heeft inmiddels plaatsgevonden. De commissies zijn vanaf januari 2014 operationeel. De drie commissies zijn: