Competentiesystematiek voor het politionderwijs

In dit rapport worden diverse, relevante competentiesystematieken met elkaar vergeleken en gekeken naar de wenselijkheid van een nieuw systematiek voor de Politieacademie.

Het rapport kan beschouwd worden als een voorstudie voor het herijken van de beroepsprofielen (Schakelen in verantwoordelijkheid). Ook kan de Commissie KSP hiermee de taakopdracht gaan herformuleren.

Bijlagen 4, 5, 6, 8 en 9 zijn apart te downloaden.

U staat op het punt om Competentiesystematiek voor het politionderwijs bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2008-Competentiesystematiek-voor-het-politieonderwijs.pdf
  • 2008-bijlage-4-Competentie-Vrede-en-veiligheid.pdf
  • 2008-bijlage-5-Competentie-Competentietaal-Politie.pdf
  • 2008-bijlage-6-Competentie-werkveldoverleg.pdf
  • 2008-bijlage-8-Competentie-Domeincompetenties-Law.pdf
  • 2008-bijlage-9-Competentie-Criteria-academisch-ba-ma.pdf
terug