Perspectieven op politieonderwijs: kwaliteit, variëteit en doelmatigheid.

Perspectieven op politieonderwijs: kwaliteit, variëteit en doelmatigheid.

Met dit advies uit 2010 draagt de Politieonderwijsraad bij aan de visie op de toekomst van het politieonderwijs. De vraag is: is er meer variëteit en meer doelmatigheid mogelijk. Dit kwam tot uitdrukking in diverse documenten en evaluatierapporten.

In dit advies worden verschillende perspectieven bekeken voor de komende jaren. Uitgegaan is van vier invalshoeken:
1. toegankelijkheid,
2. flexibiliteit,
3. bekostiging en
4. samenhang.

Daarnaast is gekeken naar de relatie tussen het politieonderwijs, het reguliere onderwijs en andere veiligheidsopleidingen. 

 

De beleidsreactie van de minister vindt u ook op deze pagina.

U staat op het punt om Perspectieven op politieonderwijs: kwaliteit, variëteit en doelmatigheid. bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2010-Perspectieven-op-politieonderwijs.pdf
  • 101362-reactie-Perspectieven-op-politieonderwijs.pdf
terug

Gerelateerde publicaties

Bijdragen aan Blauw Vakmanschap

Gepubliceerd op in de categorie Rapporten

Het Pamflet gaat over variatie in de bestaande politieopleidingen, te weten:
- de variatie in tempo,
- de combinatie met regulier onderwijs,
- de modulering (onderdelen van opleidingen),
- het waar leren (thuis of op het werk), en
- de mate waarin geleerd kan of moet worden.

Deze variatie sluit aan op de behoefte van de politieorganisatie en de individuele politiemensen. Het rapport kan helpen bij het bedenken voor veranderingen en nieuwe kansen.

Het Bronnenboek sluit aan bij het Pamflet en biedt een verdieping die gericht is op mogelijkheden van variatie in het duale politieonderwijs.

Het onderwerp bouwt verder op het eerdere advies Perspectieven op het politieonderwijs.

De beleidsreactie van de minister vindt u ook op deze pagina.