Adviesverzoek LFNP en politieonderwijs

Met deze brief van 16 maart 2012 vraagt de minister van Veiligheid en Justitie om advies om te koment tot een goede uitwerking van de verwijzgingen van het LFNP (Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie). Zie Najaarsadvies 2013; hoofdstuk 2.

U staat op het punt om Adviesverzoek LFNP en politieonderwijs bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 121817_-_adviesverzoek_lfnp-po.pdf
terug

Gerelateerde publicaties

Najaarsadvies 2013

Gepubliceerd op in de categorie Adviezen

Advies aan de minister van Veiligheid en Justitie, aangeboden op 30 september 2013.

1. Er worden twaalf kwalificatiedossiers aangeboden ter vaststelling;
2. Er wordt geadviseerd over de verwijzingsmethodiek Landelijke Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) en de Kwalificatiestructuur politieopleidingen (KSP);
3. Ontwikkelpunten voor de kwalificatiedossiers komen ter sprake.

De reactie van de minister treft u hieronder aan.