Kwalificatiedossier Master Politiekunde

Dit kwalificatiedossier is door de Politieonderwijsraad geactualiseerd in juni 2017. Het is in het Najaarsadvies 2017 ter vaststelling aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Op 12 december 2017 heeft de minister dit dossier vastgesteld.

U staat op het punt om Kwalificatiedossier Master Politiekunde bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • KD-Master-Politiekunde-versie-2.0-juni-2017-vastgesteld.pdf
terug