EVC in de politieorganisatie

In dit rapport beschrijft de Politieonderwijsraad de stand van zaken rond EVC (Erkenning Verworven Competenties) in de politieorganisatie en het politieonderwijs. Er wordt ingegaan op eerdere gesignaleerde dilemma's en vraagstukken.
Het rapport sluit af met aanbevelingen over mogelijke vervolgstappen en verdere implementatie.

Het rapport is op 5 maart 2018, ter informatie, aangeboden aan de minister.
Tevens is op die datum het rapport in afschrift verzonden aan de korpschef van Politie, de heer Akerboom, en aan de directeur Politieacademie, de heer Kuijs.

Hier kunt u ook de beleidsreactie van het ministerie van Justitie en Veiligheid downloaden.

 

U staat op het punt om EVC in de politieorganisatie bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 182788-EVC-in-de-politieorganisatie.pdf
  • 182851-beleidsreactie-EVC-in-de-politieorganisatie.pdf
terug