Bijdragen aan Blauw Vakmanschap

Bijdragen aan Blauw Vakmanschap

Het Pamflet gaat over variatie in de bestaande politieopleidingen, te weten:
- de variatie in tempo,
- de combinatie met regulier onderwijs,
- de modulering (onderdelen van opleidingen),
- het waar leren (thuis of op het werk), en
- de mate waarin geleerd kan of moet worden.

Deze variatie sluit aan op de behoefte van de politieorganisatie en de individuele politiemensen. Het rapport kan helpen bij het bedenken voor veranderingen en nieuwe kansen.

Het Bronnenboek sluit aan bij het Pamflet en biedt een verdieping die gericht is op mogelijkheden van variatie in het duale politieonderwijs.

Het onderwerp bouwt verder op het eerdere advies Perspectieven op het politieonderwijs.

De beleidsreactie van de minister vindt u ook op deze pagina.

U staat op het punt om Bijdragen aan Blauw Vakmanschap bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2012-Blauw-Vakmanschap-pamflet.pdf
  • 2012-Blauw-vakmanschap-bronnenboek.pdf
  • 128191-reactie-Blauw-Vakmanschap-voorjaarsadvies-2012.pdf
terug