Co-educatie in perspectief

Over de samenwerking tussen politieonderwijs en regulier onderwijs

In begin 2005 is een onderzoek van start gegaan over de samenwerking tussen politieonderwijs en regulier onderwijs. De inventarisatie bij dit onderzoek bracht een aantal knelpunten aan het licht. Dit was aanleiding om initiatieven te nemen om de samenwerking te verbeteren.

 

Eind 2006 is opnieuw een onderzoek gedaan om de balans op te maken de praktijk. In dit rapport Co-educatie in perspectief staat de conclusie dat het eerste onderzoek heeft bijgedragen aan een belangrijke stimulans bij de verdere ontwikkeling van de samenwerking. 

 

U staat op het punt om Co-educatie in perspectief bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2007-Co-educatie.pdf
terug

Gerelateerde publicaties

Koersen naar 2011

Gepubliceerd op in de categorie Rapporten

Dit advies gaat over de verdere ontwikkeling van het politieonderwijs naar aanleiding van de resultaten uit het rapport Evaluatie Politieonderwijs, verschenen begin 2007.

In Koersen naar 2011 wordt de minister geadviseerd over de verbeterpunten, conclusies en aanbeveling uit de evaluatie. In het bijzonder de didactische aanbevelingen, de selectie en examinering, diversiteit, borging in de praktijk, de huidige opzet van het onderwijs, de actualiteit en behoeften van de regiokorpsen.

Tegelijkertijd heeft de Raad het eigen functioneren geëvalueerd. In een apart rapport Evaluatie Politieonderwijsraad kunt daar de resultaten van lezen.

De beleidsreactie van de minister treft u ook op deze pagina aan.