Juridische kennis en het proces-verbaal

Juridische kennis en het proces-verbaal

Een onderzoek naar de kwaliteit en aandachtspunten voor verbetering voor het schrijven van een proces-verbaal.

Het behoort tot de belangrijke vaardigheden van politieagenten om een proces-verbaal op te maken dat voldoet de juridische standaarden. Als dat niet voldoende is, kan dat gevolgen hebben voor de rechtsgang. De vraag is gerezen of de vereiste competenties wel in voldoende mate via het onderwijs worden verworven. Besloten is om een grondig onderzoek. 

In dit rapport is het onderzoek beschreven dat gedaan is naar de tekortkomingen van de benodigde competenties in de praktijk, en wat daaraan gedaan kan worden. Gekeken is naar het bestaande onderwijsaanbod en wat verbeterd kan worden. Door middel van enquêtes en interviews is kennis over ervaringen binnen de politie, OM, etc. opgedaan. In dit rapport zijn aanbevelingen ter verbetering opgenomen.

 

 

U staat op het punt om Juridische kennis en het proces-verbaal bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2011-Juridische-kennis.pdf
terug