Verkenning politievakwerk met een Associate degree

Deze verkenning geeft toelichting op:
- welke kenmerken heeft de Associate degree (Ad),
- welke opleidingsvarianten zijn er voor deze graad,
- wat is de doelgroep,
- wat zijn de ervaringen van afgestudeerden,
- wat zijn de ervaringen van werkgevers.

Er is gekeken wat dit voor het politieberoepsonderwijs betekent. Er worden voorstellen gedaan aan de stakeholders. Gekeken is hoe de CAO 2018-2020 nader kan worden uitgewerkt. De Politieonderwijsraad hoopt met dit rapport een verheldering van het begrip Ad te hebben gegeven.

Op 23 januari 2020 is het rapport aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.

De beleidsreactie van de minister kunt u downloaden.

U staat op het punt om Verkenning politievakwerk met een Associate degree bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • Verkenning-Politievakwerk-met-een-Associate-degree.pdf
  • 203176-Beleidsreactie-AD.pdf
terug