Signaleringsrapportage

Afgesproken is met de leden van de Politieonderwijsraad dat jaarlijks een overzicht wordt gemaakt met de ontwikkelingen uit de politiepraktijk en -organisatie. Het internationale aspect wordt daarbij meegenomen. 

In deze signaleringsrapportage komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- strategische agenda van de Raad van Hoofdcommissarissen,
- stand van zaken Politie in Ontwikkeling,
- de vier hoofdprocessen bij de Nederlandse politie,
- het veiligheidsbeleid van de Rijksoverheid,
- multiculturaliteit en
- thema's rondom het reguliere onderwijs.

 

U staat op het punt om Signaleringsrapportage bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2008-Signaleringsrapportage.pdf
terug