Winteradvies 2020

Dit Winteradvies is in de vergadering van de Politieonderwijsraad van 25 november 2020 besproken en goedgekeurd. Het advies is op
14 december 2020 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.

In het advies worden de volgende kwalificaties aangeboden ter vaststelling:

  • Adviseur bewaken en beveiligen
  • Kwalificatie Hoofd Communicatie in SGBO
  • Kwalificatie Spotter

Daarnaast wordt melding gemaakt van de naamswijziging van twee kwalificaties:

  • Surveilleren met een auto - opvallend
  • Surveilleren met een auto - onopvallend

Verder wordt de minister op de hoogte gehouden van de lopende onderwerpen.

Het ministerie heeft een beleidsreactie op het Winteradvies 2020 gestuurd op 13 augustus 2021. Dit document staat hieronder.

 

U staat op het punt om Winteradvies 2020 bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 203237-Winteradvies-2020.pdf
  • 213356-Beleidsreactie-Winteradvies-2020.pdf
terug