Bijdrage aan een ontwikkelingsagenda van het politieonderwijs

In het eerste deel van deze signaleringsrapportage is gekeken naar hoe de Politieonderwijsraad kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het politieonderwijs.

In het tweede deel komt de dynamiek van de organisatie van de Nederlandse politie ter sprake.

Deel drie gaat over de inhoudelijke thema's zoals:
- gemeenschappelijk veiligheidszorg,
- openbare orde en gevaarsbeheersing,
- opsporing,
- verkeer en milieu
- internationale politiesamenwerking en
- leiderschap.
Over deze onderwerpen zijn in januari en februari 2007 panelbesprekingen gehouden.

In deel vier staan de onderwerpen die zijdelings aan de orde kwamen tijdens de panelbesprekingen.

En ten slotte komen in deel vijf de conclusies, verbeter- en ontwikkelpunten aan de orde.

U staat op het punt om Bijdrage aan een ontwikkelingsagenda van het politieonderwijs bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2007-Bijdrage-ontwikkelingsagenda-signaleringsrapportage.pdf
terug