Najaarsadvies 2015

In dit advies, verstuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie op 30 september 2015, staan de volgende onderwerpen genoemd:

1. Advies om het Werkdocument KSP te gebruiken bij voorstellen tot wijziging van de kwalificatiestructuur;
2. Criteria voor de politieopleidingen en de overige opleidingen
3. Nieuwe afspraken over de drie modaliteiten van onderhoud en ontwikkeling, namelijk: politiediploma's, erkende certificaten en overige opleidingen;
4. Advies voor een versnelde leerweg Bachelor Politiekunde.

De reactie van de minister treft u hieronder aan.

U staat op het punt om Najaarsadvies 2015 bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2015-Najaarsadvies.pdf
  • 152438-reactie-Najaarsadvies-2015.pdf
terug