Zicht op internationalisering

Zicht op internationalisering

Deze signaleringsrapportage is gewijd aan internationalisering. Aanleiding hiervoor zijn:
- de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, vooral de bepalingen over politie en justitie en
- het Stockholm Programma, over nieuwe doelen en activiteiten voor politie en justitie.

 

De opbouw van Zicht op internationalisering is als volgt:
- hoofdstuk 2 gaat in op de ontwikkeling van het politieonderwijs waarbij rekening wordt gehouden met internationale ontwikkelingen,
- in hoofdstuk 3 staat een summiere uitleg over de begrippen internationalisering en globalisering,
- multiculturele samenwerking, vooral met aandacht voor het Verdrag van Lissabon, staat in hoofdstuk 4,
- in hoofdstuk 5 komt de samenwerking op het terrein van veiligheid aan de orde,
- in hoofdstuk 6 wordt de betekenis van internationalisering voor de politieprofessie bekeken,
- in hoofdstuk 7 staan in het kort belangrijke andere thema’s op een rij.

 

 

U staat op het punt om Zicht op internationalisering bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2010-Zicht-op-internationalisering-Signaleringsrapportage.pdf
terug