Het Ruime Sop

Het Ruime Sop

Deze signaleringsrapportage gaat over de begrippen plaats en ruimte. In de politiepraktijk en in het politieonderwijs zijn deze begrippen concreet. In de politieorganisatie worden de begrippen in overdrachtelijke zin gebruikt.

Het rapport bestaat uit vier delen:
- het 1e deel gaat het over de interactie met de omgeving en veranderprocessen;
- het 2e deel gaat het over de oriëntatie bij het leren en het vormen van een wereldbeeld;
- in het 3e deel wordt ingezoomd op werk in het algemeen, het beroepsonderwijs en de praktijkvorming;
- het 4e deel gaat over het politiewerk, de taakopdracht en de politiële vorming.

 

U staat op het punt om Het Ruime Sop bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2015-Het-ruime-sop-signaleringsrapportage.pdf
  • 2015-Het-ruime-sop-bijlagen.pdf
terug