Definitiestudie instrument bepaling opleidingsbehoeften politiekorpsen

In 2005/2006 heeft het Bureau van de Politieonderwijsraad in samenwerking met IVA en PointLogic een studie uitgevoerd voor de verdere ontwikkelingen van een meerjarig personeelsbeleid bij de Nederlandse politie. Het gebruik van scenariostudies en simulaties kunnen meerwaarde bieden bij de oriëntatie op toekomstige ontwikkelingen.

U staat op het punt om Definitiestudie instrument bepaling opleidingsbehoeften politiekorpsen bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2006-Definitiestudie.pdf
terug