Schets van lerend werken

In deze notitie wordt ingegaan op het werken en leren. Het literatuuronderzoek is gedaan in het kader van een herziene ontwikkelagenda,  in opdracht van de Commissie HAV (Horizontale Afstemming en Verantwoording). De thema's in deze notitie kunnen worden gebruikt voor een verder gesprek.  

U staat op het punt om Schets van lerend werken bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • Voorwoord-Schets-van-lerend-werken.pdf
  • Schets-van-lerend-werken-2016.pdf
terug