Evaluatie Politieonderwijsraad

In 2007 heeft het bureau van de Politieonderwijsraad een, zelfbeschrijvende, evaluatie uitgevoerd. Hierin is beschreven hoe de taken van 2003 tot en met 2006 zijn uitgevoerd. Door onderzoeksbureau EIM is een aanvullende audit uitgevoerd.

Uit deze twee onderzoeken zijn lessen voor de toekomst geformuleerd met betrekking tot de taakstelling, de samenstelling en de werkwijze van de Raad en het Bureau.

De evaluatie is op 12 juli 2007 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden.

De reactie van de minister treft hierbij ook aan.

U staat op het punt om Evaluatie Politieonderwijsraad bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • Evaluatie_Politieonderwijsraad.pdf
  • 07644-beleidsreactie-evaluatie-POR.pdf
terug