Adviesaanvraag deelproject Versterking samenhang Politie- en Regulier onderwijs

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt in zijn brief van 5 augustus 2010 hem te adviseren over (1) de meerwaarde van een landelijke brugopleiding waarin de opleiding Handhaver, Toezicht en Veiligheid (HTV) is geïntegreerd met (delen) van de opleiding politiemedewerker, waardoor verkorting van de opleiding politiemedewerker aan de Politieacademie mogelijk wordt, (2) de haalbaarheid van een onderwijsarrangement (convenant) tussen de betrokken partijen en (3) de mogelijke knelpunten bij de uitvoering van het project.

U staat op het punt om Adviesaanvraag deelproject Versterking samenhang Politie- en Regulier onderwijs bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 101368_-_Adviesaanvraag_samenhang_politie-_en_regulier_onderwijs_1.pdf
terug