Summatieve Evaluatie

Summatieve Evaluatie

Opbrengsten van het politieonderwijs voor de beroepspraktijk. 

In 2002 is het nieuwe politieonderwijs ingevoerd. In 2007 is vanuit het ministerie een verzoek gekomen om een onderzoek te starten om het effect te meten van dit nieuwe onderwijs.

In samenwerking met de Politieacademie en een aantal politiekorpsen heeft de Politieonderwijsraad dit project opgepakt. Er is een onderzoek gestart dat zich richtte op ontwikkeling en toepassing van een geschikt methodiek, de opzet is zowel kwalitatief als kwantitatief door middel van vragenlijsten en interviews.

Het eindrapport is eind 2011 aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. In het rapport staat een samenvatting van de werkwijze, de resultaten en de voornaamste conclusies.

De projectwerkzaamheden zijn uitgevoerd met de ondersteuning van twee onderzoeksbureaus; te weten KBA uit Nijmegen en IVA uit Tilburg.

De beleidsreactie van de minister vindt u ook op deze pagina.

 

 

 

U staat op het punt om Summatieve Evaluatie bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2011-Summatieve-evaluatie.pdf
  • 121818-reactie-Summatieve-evaluatie.pdf
terug