Werken aan werkend leren

Eén van de uitgangspunten van het samenhangend stelsel, politieonderwijs 2002, is dualisering. De agent wordt aangesteld in een korps en leert op school en in de beroepspraktijk. Een goede aansluiting tussen het opleidingsdeel en het praktijkdeel is belangrijk.

In dit rapport adviseert de Politieonderwijsraad de minister over de eisen die gesteld moeten worden aan het praktijkdeel van de opleiding. Hiervoor is een normenset opgesteld dat een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van werkend leren.

Het advies bestaat uit drie delen, namelijk:
- Deel I:     Werkend leren bij de politie; definitie en probleemstelling
- Deel II:    Toelichting op het advies en op de implementatie van het advies.
- Deel III:   Normenset voor de periode van werkend leren.  

De beleidsreactie van de minister vindt u ook op deze pagina.

U staat op het punt om Werken aan werkend leren bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2006-Werken-aan-werkend-leren.pdf
  • 06443-reactie-Werkend-leren.pdf
terug