De Politieonderwijsraad geeft periodiek Signaleringsrapportages uit. Deze rapportages gaan over de ontwikkelingen op het gebied van politie, veiligheid en (politie-)onderwijs, zowel op nationaal als internationaal gebied.
Het doel informeren over mogelijke gesprekthema’s.  

 • Het Ruime Sop

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  Deze signaleringsrapportage gaat over de begrippen plaats en ruimte. In de politiepraktijk en in het politieonderwijs zijn deze begrippen concreet....
  Download
 • Oog in 't Zeil

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  Informatie uit deze signaleringsrapportage hebben de volgende, mogelijke, gespreksthema’s:- in paragraaf 1 gaat over signaleringen van o...
  Download
 • Hoog aan de wind

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  De doelstelling van de signaleringsrapportage is de leden van de Politieonderwijsraad te informeren over actuele onderwerpen en mogelijke gesprekst...
  Download
 • Recht zo die gaat

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  In de signaleringsrapportage Recht zo die gaat wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen op het gebied van de politie, de veiligheidssector en het p...
  Download
 • Kiezen en delen

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  In 2010 is een tweede signaleringsrapportage gemaakt. In dit document staat een overzicht van ontwikkelingen in de politieprofessie. Het geeft de P...
  Download
 • Zicht op internationalisering

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  Deze signaleringsrapportage is gewijd aan internationalisering. Aanleiding hiervoor zijn:- de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, vooral de b...
  Download
 • Politie & Co

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  In deze signaleringsrapportage zijn bijdragen vermeld aan de ontwikkelagenda van het politieonderwijs. Deze punten waren onderwerpen bij de panelbe...
  Download
 • Signaleringsrapportage

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  Afgesproken is met de leden van de Politieonderwijsraad dat jaarlijks een overzicht wordt gemaakt met de ontwikkelingen uit de politiepraktijk en -...
  Download
 • Bijdrage aan een ontwikkelingsagenda van het politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  In het eerste deel van deze signaleringsrapportage is gekeken naar hoe de Politieonderwijsraad kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het po...
  Download