In deze rubriek treft u adviezen en rapporten aan die specifieke onderwerpen behandelen en buiten de Voor- en Najaarsadviezen vallen. 

 • De behoefte aan politieopleidingen onder de loep

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  De Politieonderwijsraad heeft in 2007 aan medewerkers van het bureau van de Raad en de Politieacademie de volgende vragen gesteld:1. wat is het aan...
  Download
 • Competentiesystematiek voor het politionderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In dit rapport worden diverse, relevante competentiesystematieken met elkaar vergeleken en gekeken naar de wenselijkheid van een nieuw systematiek ...
  Download
 • Co-educatie in perspectief

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Over de samenwerking tussen politieonderwijs en regulier onderwijsIn begin 2005 is een onderzoek van start gegaan over de samenwerking tussen polit...
  Download
 • Koersen naar 2011

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Dit advies gaat over de verdere ontwikkeling van het politieonderwijs naar aanleiding van de resultaten uit het rapport Evaluatie Politieonderwijs,...
  Download
 • Werken aan werkend leren

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Eén van de uitgangspunten van het samenhangend stelsel, politieonderwijs 2002, is dualisering. De agent wordt aangesteld in een korps en lee...
  Download
 • Definitiestudie instrument bepaling opleidingsbehoeften politiekorpsen

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In 2005/2006 heeft het Bureau van de Politieonderwijsraad in samenwerking met IVA en PointLogic een studie uitgevoerd voor de verdere ontwikkelinge...
  Download