In deze rubriek treft u adviezen en rapporten aan die specifieke onderwerpen behandelen en buiten de Voor- en Najaarsadviezen vallen. 

 • Bijdragen aan Blauw Vakmanschap

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Het Pamflet gaat over variatie in de bestaande politieopleidingen, te weten:- de variatie in tempo,- de combinatie met regulier onderwijs,- de modu...
  Download
 • Externe inkoop van politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Dit is een vergelijkend onderzoek naar politie gerelateerde opleidingen die bij externe aanbieders worden ingekocht. Uit onderzoek is gebleken dat ...
  Download
 • Summatieve Evaluatie

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Opbrengsten van het politieonderwijs voor de beroepspraktijk. In 2002 is het nieuwe politieonderwijs ingevoerd. In 2007 is vanuit het minister...
  Download
 • Functiegerichte Applicaties

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In het Startdocument Verdeelvraagstuk 2012 heeft de Politieonderwijsraad de minister geadviseerd om de mogelijkheid van losse afname van kerno...
  Download
 • Maatregelen kosten levensonderhoud

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In 2011 heeft de Politieonderwijsraad de minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd over de maatregel om aspiranten geen salaris meer te biede...
  Download
 • Juridische kennis en het proces-verbaal

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Een onderzoek naar de kwaliteit en aandachtspunten voor verbetering voor het schrijven van een proces-verbaal.Het behoort tot de belangri...
  Download
 • Perspectieven op politieonderwijs: kwaliteit, variëteit en doelmatigheid.

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Met dit advies uit 2010 draagt de Politieonderwijsraad bij aan de visie op de toekomst van het politieonderwijs. De vraag is: is er meer varië...
  Download
 • Schakelen in verantwoordelijkheid

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Beroepen van de politie herijkt.Eind 2007 is door de Politieonderwijsraad, op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...
  Download
 • Kwaliteit in partnership

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In 2009 heeft de Politieonderwijsraad het verzoek gekregen om te adviseren over het concept wetsvoorstel Wet versterking samenwerking en gemeenscha...
  Download
 • Multiculturaliteit en politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Dit rapport is een aanvulling op koersen naar 2011. In dit advies staat de stand van zaken met betrekking tot Multiculturaliteit en het politieonde...
  Download