In deze rubriek treft u adviezen en rapporten aan die specifieke onderwerpen behandelen en buiten de Voor- en Najaarsadviezen vallen. 

 • Basisopleiding HOvJ

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In januari 2017 heeft de Politieonderwijsraad de minister van Veiligheid en Justitie, door middel van dit briefadvies, geadviseerd om de geactualis...
  Download
 • Ontwikkelrichtingen voor het toekomstige politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Medio 2016 heeft de Politieonderwijsraad het adviesrapport: ‘Ontwikkelrichtingen voor het politieonderwijs; Adviesrapport naar aanleiding van...
  Download
 • Schets van lerend werken

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In deze notitie wordt ingegaan op het werken en leren. Het literatuuronderzoek is gedaan in het kader van een herziene ontwikkelagenda,  in op...
  Download
 • Advies AMvB's

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In november 2016 heeft de Politieonderwijsraad, op verzoek van de minister, advies gegeven over ontwerp AMvB met betrekking tot:1. Besluit eisen st...
  Download
 • Briefadvies: Politiekunde voor hoger opgeleiden

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In januari 2015 heeft de Politieonderwijsraad het ministerie van Veiligheid en Justitie geadviseerd over de hoger opgeleiden. Er is een vergelijkin...
  Download
 • Sectoren gespiegeld. Politie en zorg, een vergelijkende verkenning

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Om te leren van andere vergelijkbare organisaties is een vergelijking gemaakt tussen de sectoren politie en zorg. Gekozen is om deze vergelijking t...
  Download
 • Bijdragen aan Blauw Vakmanschap

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Het Pamflet gaat over variatie in de bestaande politieopleidingen, te weten:- de variatie in tempo,- de combinatie met regulier onderwijs,- de modu...
  Download
 • Externe inkoop van politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Dit is een vergelijkend onderzoek naar politie gerelateerde opleidingen die bij externe aanbieders worden ingekocht. Uit onderzoek is gebleken dat ...
  Download
 • Summatieve Evaluatie

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Opbrengsten van het politieonderwijs voor de beroepspraktijk. In 2002 is het nieuwe politieonderwijs ingevoerd. In 2007 is vanuit het minister...
  Download
 • Functiegerichte Applicaties

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In het Startdocument Verdeelvraagstuk 2012 heeft de Politieonderwijsraad de minister geadviseerd om de mogelijkheid van losse afname van kerno...
  Download