In deze rubriek staan de kwalificatiedossiers (KD’s) voor het politieonderwijs. In de KD's is beschreven welke kennis, houding en vaardigheden nodig zijn voor politiewerk. Zo vormen de KD's de verbinding tussen de politieopleiding en de beroepspraktijk bij de politie.

In 2019 heeft de Politie nieuwe en herijkte beroepsprofielen vastgesteld. Op basis hiervan worden in de komende periode nieuwe KD's ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe KD's in werking treden.

In 2021 is de nieuwe basispolitieopleiding (PO21) van start gegaan. Deze is ontwikkeld op basis van de kwalificaties Politieagent GGP (niveau 4) en Politieagent opsporing (niveau 4). De minister van Justitie en Veiligheid heeft de kwalificaties in juni 2020 met een voorbehoud vastgesteld, omdat bijstelling nog kan volgen.