In deze rubriek staan de kwalificatiedossiers (KD’s) voor het politieonderwijs. In de KD's is beschreven welke kennis, houding en vaardigheden nodig zijn voor politiewerk. Zo vormen de KD's de verbinding tussen de politieopleiding en de beroepspraktijk bij de politie.

In 2022 is een belangrijk deel van de kwalificatiestructuur (KSP) vernieuwd. De Politieacademie heeft 15 nieuwe kwalificaties ontwikkeld die de inhoudelijke basis zijn voor de basispolitieopleidingen in de komende jaren. 
Deze kwalificatie zijn in juni 2022 definitief vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid, op advies van de Politieonderwijsraad.

Op termijn zullen alle kwalificaties in de KSP worden gepubliceerd in de Regeling Politieonderwijs.