In deze rubriek staan de kwalificatiedossiers (KD’s) van het politieonderwijs. De KD’s zijn de verbinding tussen het politieonderwijs en de politiepraktijk. De KD’s bevatten informatie over de, door de minister erkende of nog te erkennen, diploma’s, deeldiploma’s en certificaten.

In een aantal KD's zijn certificaten van bij- en nascholing opgenomen (deel B.3 en deel C.3). Deze certificaten zijn tijdelijk ondergebracht in deze KD's, in afwachting van een passende (her)positionering. Dat staat beschreven in het Najaarsadvies 2015.
Deze herpositionering heeft nog niet plaatsgevonden. Op dit moment betekent dit het volgende: een certificaat heeft niet automatisch hetzelfde niveau als de kwalificatie of het kwalificatiedossier, waarbij het certificaat is ondergebracht.