In deze rubriek staan de Voor- en Najaarsadviezen. In 2018 is de cyclus verandert in Zomer- en Winteradviezen. De Raad stelt twee maal per jaar een advies op over het politieonderwijs. De nadruk ligt op de kwalificatiestructuur. Ook andere verwante onderwerpen kunnen aan de orde komen.

  • Kwalificatiestructuur Politieonderwijs

    Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
    Instrumenten en procedures voor verdere ontwikkeling en onderhoudIn 2002 is het nieuwe politieonderwijs gestart. De beroepsprofielen en kernopgaven...
    Download