In deze rubriek staan de Voor- en Najaarsadviezen. De Raad stelt twee maal per jaar een advies op over het politieonderwijs. De nadruk ligt op de kwalificatiestructuur. Ook andere verwante onderwerpen kunnen aan de orde komen.

 • Voorjaarsadvies 2012

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Vanaf dit jaar wordt er integraal geadviseerd aan de minister van Veiligheid en Justitie over het politieonderwijs (dit betekent één ...
  Download
 • Kwalificatiestructuur Politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Instrumenten en procedures voor verdere ontwikkeling en onderhoudIn 2002 is het nieuwe politieonderwijs gestart. De beroepsprofielen en kernopgaven...
  Download